Blog

Privremeni Boravci i Radne Dozvole Za Strane Državljane​

07.08.2022

Promene koje se dešavaju na tržištu rada osim na globalnom niovu, izazvale su i promene na lokalnom tržištu Srbije. 

Trenutna situacija donela nam je brojne promene u društvu na globalnom nivou, a jedna od tih je i velika fluktuacija radne snage. U tom smislu i Srbija spada u države u kojoj se ove promene takođe dešavaju i u skladu sa tim svedoci smo svakodnevnih pojava radnika iz različitih država, kao što su Turska, Rusija, Kina, Indija, Kuba i dr. koji su najčešće angažovani na poslovima građevinskog sektora, a često viđamo i strane državljane na uslužnim delatnostima, dostave, turističkom sektoru itd. …