O NAMA

DERYA GROUP

DERYA GROUP CONSULTING

Derya Group je
kompanija osnovana 2015. godine u Beogradu

Kompanija je osnovana sa ciljem da pruži usluge prvenstveno stranim licima turske nacionalnosti i drugim stranim licima, kao i domaćim licima koja žele da posluju i investiraju na prostoru Republike Srbije.

Cilj kompanije je pružanje sihronizovanih usluga iz oblasti prevodilačkih, pravnih, imigracionih, knjigovodstvenih i posredničkih usluga, time olakšavajući potencijalnim klijentima pristup neophodnim informacijama i uslugama i to sve na jednom mestu.

Sedište kompanije se nalazi u centru Beograda i naš tim je tu da vam pruži sve neophodne informacije o započinanju poslovanja u Srbiji i u skladu sa tim na raspolaganju vam stoji tim prevodioca, advokata, knjigovođa i ostalih saradnika u oblasti prometa i upravljanja nepokretnostima sa kojim naša kompanija sarađuje, a koji su tu da vam u skladu sa vašim potrebama pruže kompletnu uslugu vezano za poslovanje u R. Srbiji i da vas korak po korak vode do vašeg uspešnog započinjanja života i vođenja poslova u Srbiji.

Naš tim

Derya group d.o.o.

Đulten Dvornić

osnivač i direktor

Po profesiji je ovlašćeni sudski tumač za turski jezik, a pored turskog jezika govori engleski, makedonski jezik i služi se italijanskim jezikom. Član je Udruženja stručnih prevodioca u Beogradu.

Završila je Filološki fakultet u Skoplju, a master studije je završila na Fililoškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu čime je uspešno stekla zvanje master filolog – master za tursku kulturu i umetnost.

U dugogodišnjoj karijeri, imala je priliku da sarađuje sa brojnim domaćim i turskim kompanijama, što joj je omogućilo da kroz konsultantske i prevodilačke usluge koje je pružala, stekne uvid u potrebe i probleme sa kojima su se strana fizička i pravna lica najčešće susretala prilikom započinjanja poslovanja u našoj državi i u skladu sa tim donosi odluku da osnuje firmu čiji će cilj biti prevazilaženje ovih problema, što i čini 2015. godine kada je zvanično osnovana i počela sa radom Derya group doo.

Derya group d.o.o.

Milica Stefanović

asistent
Milica Stefanović je diplomirala na Filološkom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu na odseku za turski jezik, kulturu i književnost, a takođe poseduje i master diplomu iz jezika, kulture i književnosti Filološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poseduje petogodišnje radno iskustvu u usmenim i pismenim prevodima. U okviru Derya consulting Group zadužena je za uredno vodjenje poslovne dokumentacije, za usmeno i pismeno prevodjenje, za obavljanje svakodnevne komunikacije sa klijentima, kao i pripremi dokumentacije u vezi sa procedurom izdavanja privremenih i radnih  dozvola.

Derya group d.o.o.

Milica Perović

asistent

Diplomirala na Beogradskoj Akademija poslovnih strukovnih studija na pravnom smeru, a nakon toga uspešno i sa najvišim ocenama završila i specijalističke studije sa zvanjem Specijalista strukovni pravnik.

Preko deset godina radnog iskustva u oblasti administracije i ljudskih resursa, odlično poznavanje engleskog jezika.

U okviru firme Derya Group Consulting zadužena je obavljanje svakodnevne komunikacije sa klijentima, vođenje poslovnih knjiga kao i pripremu neophodne dokumentacije za uspešno izdavanje boravaka i radnih dozvola.

Derya group d.o.o.

Katarina Milenović

pravni savetnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na pravosudno-upravnom smeru. Tokom studija volontirala je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu u krivičnom i građanskom odeljenju. Svoju karijeru je nastavila u kancelariji javnog beležnika u Beogradu gde je takođe stekla specifično znanje i iskustvo.

Govori tečno engleski jezik.

Derya group d.o.o.

Đorđe Dvornić

advokat
Advokat Đorđe Dvornić zavrišio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2014. godine, nakon toga svoju karijeru započinje kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „FILA“ kod poznatog beogradskog advokata Tome File. Nakon završenog pripravničkog staža, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, svoju karijeru nastavlja u Halk banci, gde radi kao pravni savetnik na poslovima hipotekarnog i založnog prava. Svoju pravnu karijeru nastavlja kao advokat u beogradskoj kancelariji „Aleksić i saradnici“, a nakon toga osniva samostalnu advokatsku kancelariju „Dvornić“ . Advokat Đorđe Dvornić započeo je 2020. godine saradnju sa kompanijom Derya Group doo , gde kao spoljni saradnik najčešće pruža advokatske usluge u oblastima privrednog, radnog prava, prava stranaca, imovinsko pravnih odnosa i nekretnina, a takođe zastupa brojne klijente u krivičnim i prekršajnim postupcima.