USLUGE >

PRAVNE USLUGE

Prevodilačke Usluge Beograz, Zemun

Naša firma će vam takođe na jednom mestu obezbediti i pristup širokom spektru pravnih usluga u saradnji sa advokatskom kancelarijom „Dvornić“, sa kojom naša kompanija ima dugogodišnju saradnju. 

Advokatska kancelarija „Dvornić“ je specijalizovana za savetovanje i zastupanje klijenata u oblastima privrednog, radnog prava, prometa nekretnina i imovinsko pravnih odnosa, a takođe zastupaju klijetne u oblastima krivičnih i prekršajnih postupaka. Kancelarija Dvornić uključena je takođe u rad sa brojnim građevinskim firmama iz Republike Turske u kojima učestvuje na sastavu neophodnih ugovora, saveta i naplate potraživanja.   

Advokat Đorđe Dvornić je angažovan od strane brojnih turskih kompanija u Srbiji, pri čemu je učestvovao u osnivanju većeg broja istih, a takođe i danas zastupa turske kompanije u njihovom radu na teritoriji Srbije. 

Osim toga, advokatska kancelarija Dvornić sarađuje sa brojnim advokatskim kancelarijama iz Turske, sa kojim zajednički zastupaju interese turskih državljana. 

Advokatska kancelarija „Dvornić“, pružiće vam sve neophodne savete u skladu sa vašim pitanjima i zahtevima, a takođe sve ove informacije dobićete kako na engleskom, tako i na turskom jeziku od strane našeg tima. 

Najčešće pravne usluge koje pružamo našim klijentima podrazumavaju: 

  • OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA: 

Pravni saveti u vezi sa osnivanjem privrednih društava, preduzetničkih agencija , izborom pravne forme privrednog društva 

Izrada neophodne dokumentacije za osnivanje privrednog društva, overa dokumentacije, podnošenja registracione prijave pred Agencijom za privredne registre u Beogradu 

Uplata početnog uloga, otvaranje privremenog bankarskog računa, otvaranje poslovnog računa novoosnovane kompanije 

  • IZRADA UGOVORA I PRAVILNIKA

Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, ugovora o kupoprodaji motornih vozila,  ugovora o zakupu, ugovora o izvođenju građevinskih radova,  ugovora o radu, ugovora o pravima i obavezama direktora itd, pravlnika o radu, pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o zabrani zlostavljanja na radu, pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju i drugi. 

  • KUPOVINA NEPOKRETNOSTI U R. SRBIJI 

 

Provera nepokretnosti i dokumentacije 

Sastav ugovora o kupoprodaji 

Zakazivanje i odlazak kod javnog beležnika sa sudskim tumačem

  • POSTUPCI SKLAPANJA I RAZVODA BRAKA

 

  • ZASTUPANJE U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA

Pravne usluge bi podrazumevale: pružanje prave pomoći, davanje saveta, zastupanje fizičkih I pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima, konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata, sastavljanje ugovora , osnivanje privrednih društava itd.