USLUGE >

PREVODILAČKE USLUGE

Naš tim je tu da vam pruži usluge usmenih i pismenih prevoda sa turskog na srpski jezik i sa srpskog na turski jezik na brz i  profesionalan način. Na raspolaganju vam, na jednom mestu, stoji iskusan tim sa dugogodišnjim iskustvom u radu.

Isto tako, naglašavamo da naša firma sarađuje i sa drugim sudskim tumačima za engleski, nemački, kineski, ruski jezik i ostalim jezicima i u tu svrhu kod nas možete dobiti tražene prevode i za ostale jezike.

Naše usluge podrazumavaju: 

 • USMENO PREVOĐENJE, koje podrazumeva simultano i konsekutivno prevođenje. Usmeni prevodi se najčešće koriste na poslovnim sastancima, prisustva kod javnih beležnika prilikom overe dokumentacija, prisustvo u sudskim i tužilačkim predmetima, ostalim državnim postupcima i prisustvu zaključenju braka sa strancem. 
 • PISMENI PREVODI

Podrazumevaju prevode dokumenata sa turskog na srpski jezik i obrnuto, a naša firma pruža prevode svih vrsta pismenih dokumenata i to: 

 • Ugovora, 
 • Punomoćja, 
 • Pasoša, 
 • Potvrda o registraciji kompanija u R. Turskoj
 • Uverenja o državljanstvu
 • Izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih,  umrlih i ostala dokumentacija koja spada u lična dokumenta itd. 

Takođe, sa turskog i na turski jezik prevodimo i overavamo :

 • Satute pravnih lica, 
 • Rešenje o osnivanju pravnog lica, 
 • Bilanse stanja,  bilanse uspeha ,poslovne godišnje izveštaje, 
 • Osnivačke akte pravnih lica, 
 •  Revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke, 
 • Presude o razvodu braka i ostale sudske presude i rešenja, te sve vrste ugovora i ostala pravna akta.

Uslugu prevoda diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, a tiču se oblasti obrazovanja. 

 • Sudska dokumenta koje se odnose na sve vrste postupaka u parničnom, krivičnom i prekršajnom postupku, usmeno prevođenje u sudskim postupcima, razgovorima sa advokatima, okrivljenima. 
 • Apostille pečat

Cenovnik usluga prevoda

Prevodilačka strana ima 1.500 karaktera uključujući razmake i cena po jednoj prevedenoj strani iznosi 2.000,00 dinara. 

Rok za izradu prevoda iznosi od 3-5 radnih dana.  Cena prevoda stručnih tekstova (oblast prava, građevine, medicine i sl.) može biti uvećana u zavisnosti od kompleksnosti od 10% do 20%

Za veći broj strana i stalne klijente odobravamo popuste.


Cene hitnih prevoda uvećavaju se za 20% (danas za danas).