usmeno prevodjenje

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Obračun poreza
  • Registracija za PDV
  • Završni račun
  • Priprema dokumentacije za bankarske pozajmice
  • Vođenje računovodstva po projektima i troškovnim mestima
  • Obračun plata
  • Prijava radnika на оbavezno socijalno osigranje
  • Transferne cene